เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 4/2566 ประจำเดือนเมษายน

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 นายมนเทียร เสริมไทยสงค์ รองปลัดเทศบาลเมืองพิชัย ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 4/2566 ประจำเดือนเมษายน โดยมีนายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุม และมีนายชนาธิป เสมแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และหัวหน้าส่วนราชการทุกสังกัดหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดลำปาง เข้าร่วมประชุมฯ ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง
เพื่อเป็นการรับทราบผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและของจังหวัด พร้อมทั้งหารือข้อราชการที่สำคัญ นโยบายเร่งด่วนและนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลและจังหวัดลำปาง เพื่อให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องยึดถือและนำไปปฏิบัติ และแนะนำผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ โดยก่อนวาระการประชุมมีการมอบโล่อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรมดีเด่น และการมอบเกียรติบัตรการประกวด อย.น้อยโดดเด่น Best Practice และมอบประกาศเกียรติคุณศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนอำเภอที่มีผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนดีเด่นช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 ที่ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุ ได้แก่อำเภอแม่พริก และอำเภอแม่เมาะ

Leave A Reply

Your email address will not be published.