ประกาศเทศบาลเมืองพิชัย เรื่องประกวดราคจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และถนน ค.ส.ล. ทับหลังท่อ บ้านสันติสุข หมู่ 15 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Leave A Reply

Your email address will not be published.