นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ร่วมประชุมสภากาแฟจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 4/2566 เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อหารือทางราชการ

(ช่วงเช้า) วันที่ 20 เมษายน 2566 นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยนางสุภาภรณ์ ไทยวงศ์ รองนายกเทศมนตรี, นายองอาจ ชัยชนะ เลขานุการนายกเทศมนตรี และนายเกรียงเดช สุทธภักติ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ร่วมกิจกรรมประชุมสภากาแฟจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 4/2566 โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุมสภากาแฟ ณ สำนักงานชลประทานที่ 2 จังหวัดลำปาง
ซึ่งการประชุมสภากาแฟในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งนี้ได้มีตัวแทนของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพบปะหารือ พูดคุยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจผลการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่จังหวัดลำปางและภาคเอกชน อีกทั้งเป็นการพบปะเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อราชการ และข้อคิดเห็นระหว่างหน่วยงานราชการต่างๆ และภาคเอกชนที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดลำปาง อีกทั้งเพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานต่อไป

Leave A Reply

Your email address will not be published.