เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมรดน้ำดำหัว ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง เนื่องในเทศกาลปี๋ใหม่เมือง

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566 เทศบาลเมืองพิชัย นำโดย นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย นำคณะผู้บริหาร ร่วมรดน้ำดำหัวและขอพร นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง และนายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง, นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และนายชนาธิป เสมแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในประเพณีสงกรานต์หรือปี๋ใหม่เมืองล้านนา ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
จากนั้น นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย และคณะได้เดินทางไปรดน้ำดำหัวและขอพรจาก นายธนารัฐ สายเทพ นายอำเภอเมืองลำปาง ซึ่งประเพณีการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ รวมถึงการขอขมาในสิ่งที่ได้ล่วงเกิน ทั้งกาย วาจา ใจ ตลอดปีที่ผ่านมา ถือเป็นการสืบสานอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทย

Leave A Reply

Your email address will not be published.