เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย

สงกรานต์เป็นเทศกาลแห่งความสนุกสนาน และเป็นช่วงเวลาของทุกคนในครอบครัวที่จะได้พบหน้ากัน มาร่วมกันทำให้ช่วงเวลาเหล่านี้มีแต่ความสุข ด้วยการขับขี่อย่างปลอดภัย และหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เมาไม่ขับ กลับบ้านปลอดภัย

Leave A Reply

Your email address will not be published.