ประกาศ เทศบาลเมืองพิชัยเรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างตรวจเช็คและซ่อมแชมรถยนต์พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดรถยนต์ทะเบียน กง 1404 ลำปาง

Leave A Reply

Your email address will not be published.