เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

วันที่ 6 เมษายน 2566 เทศบาลเมืองพิชัย นำโดย นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองพิชัย และกำนันตำบลพิชัย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา และมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานราชการ จิตอาสา และประชาชน ร่วมกิจกรรม ณ วัดม่อนพระยาแช่ ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ดังนั้นในวันที่ 6 เมษายน ของทุกปี จึงนับเป็นวันครบรอบการก่อตั้งราชวงศ์จักรี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณแห่งบูรพกษัตริย์ไทย และแสดงความกตัญญูกตเวที โดยในกิจกรรมจิตอาสาครั้งนี้ ได้มีการร่วมพัฒนาทำความสะอาด เก็บกวาดเศษขยะ, กิ่งไม้, ใบไม้แห้ง และพัฒนาสถานที่แหล่งพื้นที่สาธารณะ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และเปิดโครงการระบบสูบน้ำขึ้นสู่พื้นที่สูงเพื่อกระจายน้ำทำป่าเปียก ณ บริเวณวัดม่อนพระยาแช่

Leave A Reply

Your email address will not be published.