เทศบาลเมืองพิชัย ‘ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า’ และออกหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่ในวันสุดท้าย ณ บ้านสันติสุข และบ้านเอื้ออาทร

วันที่ 29 มีนาคม 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองพิชัย ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวในเขตเทศบาลเมืองพิชัย ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และยังมีการออกหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่ ประจำปี 2566 เพื่อให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพ และบริการตรวจรักษาโรคเบื้องต้น
โดยเช้าวันนี้ ลงพื้นที่ให้บริการประชาชน ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านสันติสุข หมู่15 โดยมีนนางนฤมล ปุณะศิริ สมาชิกสภาเทศบาลในพื้นที่ และนายโรมรัน ต่วนเทศ ผู้ใหญ่บ้านสันติสุข หมู่ 15 ร่วมอำนวยความสะดวกให้ประชาชนในพื้นที่
และช่วงบ่าย ลงพื้นที่ให้บริการประชาชน ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่บ้านเอื้ออาทร หมู่ 14 โดยมีนายอำนวย เสนาวรรณ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยนายมนเทียร เสริมไทยสงค์ รองปลัดเทศบาล และนางนิดา นันต๊ะกูล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกิจกรรม เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาลฯ อย่างมีประสิทธิภาพ

Leave A Reply

Your email address will not be published.