นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ลงพื้นที่ให้กำลังเจ้าหน้าที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และออกหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่ บ้านใหม่พัฒนาและบ้านเด่นพัฒนา

วันที่ 28 มีนาคม 2566 นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ลงพื้นที่พบปะให้กำลังใจเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองพิชัย ที่ลงพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวในเขตเทศบาลเมืองพิชัย รวมถึงการออกหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่ ประจำปี 2566 เพื่อให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น พร้อมให้คำปรึกษาด้านปัญหาสุขภาพให้กับประชาชนที่มาใช้บริการ โดยมีผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกสภาฯในเขตพื้นที่ คอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนบ้านใหม่พัฒนา และบ้านเด่นพัฒนา หมู่ที่13 ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน

Leave A Reply

Your email address will not be published.