ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 9/2565 (วันที่ 1 มีนาคม 2565)

📢📢 ข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 9/2565 (วันที่ 1 มีนาคม 2565)📢📢

✅ มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19)

1.) 5 คำแนะนำใช้เจล – สเปรย์แอลกอฮอลล์ให้ปลอดภัย

✅ มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

2.) ออมสินเตือนประชาชน อย่าหลงเชื่อ ลิ้งค์ปลอมชวนกู้เงิน
3.) ปภ.แนะข้ามถนนปลอดภัย ลด เลี่ยงอุบัติเหตุ
4.) เลือกปลั๊กพ่วงอย่างไรให้ปลอดภัย
5.) สัญญาณเตือนสุขภาพ นอนกรนเสียงดัง เสี่ยงต่อภาวะหยุดหายใจขณะหลับ

✅ มาตรการด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

6.) การใช้รถป้ายแดงต้องใช้ควบคู่กับสมุดคู่มือประจำรถ พร้อมเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อซื้อป้ายแดงปลอม

Leave A Reply

Your email address will not be published.