ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 8/2565

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 8/2565  วัมที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565

มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)

  • 1.  ผู้ประกันตนมาตรา 40 เฮ อีกรอบ ครม.เห็นชอบลกเงินสมทบเหลือร้อยละ 60 ต่ออีก 6 เดือน

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

  • 2. โทษในการฝ่าฝืนกฏหมายควบคุมอาคาร
  • 3. โอนเงินผิดบัญชีสามารถทวงคืนได้ หากผู้รับโอนไม่ยอมคืนมีความผิด
  • 4.  กระท่อมไม่ใช่ยาเสพติดแต่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท

มาตรการด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

  • 5. ปภ.เพิ่มช่องทางให้ประชาชนแจ้งปัญหาการจราจร เกี่ยวกับทางข้าม ทางม้าลาย
  • Loader Loading...
   EAD Logo Taking too long?
   Reload Reload document
   | Open Open in new tab

   Download

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.