ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 7/2565

ข้อมูลข่าวสาร เพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 7/2565

ด้านมาตรการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)

    • 1.  Test and Go สำหรับคนสัญชาติไทย ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565
    • 2. PEA  อำนวยความสะดวกผู้ใช้ไฟฟ้าชำระค่าไฟฟ้าทางออนไลน์

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

    • 3. ปภ.แนะวิธีป้องกันเพลิงไหม้รับมือได้ทัน
    • 4.  5 เครื่องดื่มที่ไม่ควรบริโภคพร้อมยา

มาตรการด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

    • 5. การขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกันตน กรณีว่างงานรูปแบบใหม่

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.