ที่อยู่/เบอร์โทร/แผนที่

สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย

ที่อยู่: เลขที่ 999 หมู่ 14 ถนนลำปาง-งาว ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000
อีเมล์ : pichai.info2562@gmail.com
โทรศัพท์: 0 5438 2774
โทรสาร: 0 5433 5538
เว็บไซต์: http://www.pichaicity.go.th

Leave A Reply

Your email address will not be published.