ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้ง 11/2565

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน  ครั้งที่ 11/2565

มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)

1. ประเมินความเสี่ยงสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด ในหมอพร้อม chatbot

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

2.รัฐบาลเร่งขับเคลื่อนงานด้านน้ำ เพิ่มพื้นที่ชลประทาน 18 ล้านไร่ ย้ำชัด! ไม่มีนโยบายเก็บค่าน้ำเกษตรกร พร้อมเร่งคืนค่าปรับให้ผู้ใช้ทาง

3.กรมทางหลวงเพิ่มสิทธิ์โปรวิ่งฟรี 2 เที่ยว อีก 1แสนสิทธิ์ พร้อมเร่งคืนค่าปรับให้ผู้ใช้ทาง

มาตรการด้ารการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

4.ทำไมต้องจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

5.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแนะนำเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าในกรณีที่มีน้ำท่วมหรือน้ำท่วมขัง

6.ความรับผิดทางอาญา0

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

Leave A Reply

Your email address will not be published.