ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2/2565

มาตรการดานการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)

  1.   กระประปาส่วนภูมิภาค แนนำใช้ช่องทางออนไลน์

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

2.   คลินิคมลพิษออนไลน์

3.   ใช้รถตอนกลางคืน ไปติดข้างเดียว มีโทษปรับ 2,000 บาท

มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม

4.  “รองนายกฯ ประวิตร” ติดตามคุณภาพน้ำลุ่มน้ำท่าจีน สั่งเร่งรัดแผน หวังผลแก้น้ำท่วม-น้ำแล้ง

5.   กรมบัญชีกลางย้ำ เร่งเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชี เพื่อให้ได้รับเงินเดือน เบี้ยหวัด และบำนาญต่อเนื่อง

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

Leave A Reply

Your email address will not be published.