ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองพิชัย

ข้อมูลประชาคมอาเซียน

Category: การชำระภาษีและค่าธรรมเนียม
Order Files by:
Date
Downloads: 4
pdf0คำแนะนำการชำระภาษี
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 44.16 KB
System
Downloads 5
pdf1เกร็ดความรู้เกี่ยวกับภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 27.24 KB
System
Downloads 4
pdf2แบบแจ้งการประเมินภาษีป้าย
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 948.03 KB
System
Downloads 5
pdf3แบบคำร้องให้พิจารณาการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดิน
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 476.8 KB
System
Downloads 4

สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย 

เลขที่ 999  หมู่ 14 ถนนลำปาง-งาว  ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000

โทรศัพท์ 0 5438 2774-5 โทรสาร 0 5433 5538 E-mail : pichai.info2562@gmail.com

(เว็บไซด์นี้ให้บริการเชิงข้อมูลเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในทางกฎหมายได้)