ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองพิชัย

ข้อมูลประชาคมอาเซียน

Category: แผนอัตรากำลัง 3 ปี
Order Files by:
Date
Downloads: 3
pdf0แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564-2566
(0 votes)
Information
Created 2021-01-18
Changed
Version
Size 48.04 MB
System
Downloads 11
pdf1ประกาศเทศบาลเมืองพิชัย เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566)
(0 votes)
Information
Created 2021-01-17
Changed
Version
Size 442.95 KB
System
Downloads 10
pdf2การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563
(0 votes)
Information
Created 2021-01-17
Changed
Version
Size 316.89 KB
System
Downloads 10

สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย 

เลขที่ 999  หมู่ 14 ถนนลำปาง-งาว  ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000

โทรศัพท์ 0 5438 2774-5 โทรสาร 0 5433 5538 E-mail : pichai.info2562@gmail.com

(เว็บไซด์นี้ให้บริการเชิงข้อมูลเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในทางกฎหมายได้)