ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองพิชัย

ข้อมูลประชาคมอาเซียน

Category: แผนการดำเนินงาน
Order Files by:
Date
Downloads: 3
pdf0แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
(0 votes)
Information
Created 2021-01-17
Changed
Version
Size 445.32 KB
System
Downloads 17
pdf1แผนการดำเนินงานประจำปี 2563
(0 votes)
Information
Created 2021-01-17
Changed 2021-01-17
Version
Size 497.84 KB
System
Downloads 13
pdf2แผนการดำเนินงานประจำปี 2562
(0 votes)
Information
Created 2021-01-17
Changed
Version
Size 401.15 KB
System
Downloads 13

สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย 

เลขที่ 999  หมู่ 14 ถนนลำปาง-งาว  ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000

โทรศัพท์ 0 5438 2774-5 โทรสาร 0 5433 5538 E-mail : pichai.info2562@gmail.com

(เว็บไซด์นี้ให้บริการเชิงข้อมูลเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในทางกฎหมายได้)