ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองพิชัย

ข้อมูลประชาคมอาเซียน

Category: ประกาศเผยแพร่/เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
Order Files by:
Date
Downloads: 6
pdf0ประกาศ เทศบาลเมืองพิชัย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(1 vote)

ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.และถนน ค.ส.ล. ทับหลังท่อบ้านต้นมื่น หมู่ ๑๔ บริเวณบ้านเลขที่ ๑๓๑ ถึงบ้านเลขที่ ๑๓๘ ต. พิชัย อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง

Information
Created 2021-02-04
Changed 2021-02-04
Version
Size 634.62 KB
System
Downloads 5
pdf1ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม ประจำปีงบประมาณ 2563
(0 votes)
Information
Created 2021-01-17
Changed
Version
Size
System
Downloads 14
pdf2ประกาศ เทศบาลเมืองพิชัย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(0 votes)
Information
Created 2021-01-17
Changed
Version
Size
System
Downloads 15
pdf3ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม ประจำปีงบประมาณ 2563
(0 votes)
Information
Created 2021-01-17
Changed
Version
Size
System
Downloads 13
pdf4ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม ประจำปีงบประมาณ 2563
(0 votes)
Information
Created 2021-01-17
Changed
Version
Size
System
Downloads 14
pdf5ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
(0 votes)
Information
Created 2021-01-17
Changed
Version
Size
System
Downloads 17

สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย 

เลขที่ 999  หมู่ 14 ถนนลำปาง-งาว  ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000

โทรศัพท์ 0 5438 2774-5 โทรสาร 0 5433 5538 E-mail : pichai.info2562@gmail.com

(เว็บไซด์นี้ให้บริการเชิงข้อมูลเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในทางกฎหมายได้)