ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองพิชัย

ข้อมูลประชาคมอาเซียน

Category: แผนพัฒนาเทศบาล
Order Files by:
Date
Downloads: 2
pdf0ประกาศเทศบาลเมืองพิชัย เรื่อง ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาเทศบาลเมืองพิชัย เพิ่มเดิมฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2561 - 2565) ครั้งที่ 1
(0 votes)
Information
Created 2021-01-17
Changed 2021-01-17
Version
Size 1.81 MB
System
Downloads 12
pdf1ประกาศเทศบาลเมืองพิชัย เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561-2565)
(0 votes)
Information
Created 2021-01-17
Changed 2021-01-17
Version
Size 382.01 KB
System
Downloads 10

สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย 

เลขที่ 999  หมู่ 14 ถนนลำปาง-งาว  ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000

โทรศัพท์ 0 5438 2774-5 โทรสาร 0 5433 5538 E-mail : pichai.info2562@gmail.com

(เว็บไซด์นี้ให้บริการเชิงข้อมูลเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในทางกฎหมายได้)