ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองพิชัย

ข้อมูลประชาคมอาเซียน

Category: พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
Order Files by:
Date
Downloads: 4
pdf0คู่มือประชาชน(สิทธิรับข้อมูล)
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 1.07 MB
System
Downloads 7
pdf1ระเบียบว่าด้วยการจัดให้มีข้อมูลขข่าวสารของทางราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 238.67 KB
System
Downloads 8
pdf2ระเบียบว่าด้วยกาารักษาความลับทางราชการ พ.ศ.2544
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 404.23 KB
System
Downloads 7
pdf3พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 114.72 KB
System
Downloads 7

สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย 

เลขที่ 999  หมู่ 14 ถนนลำปาง-งาว  ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000

โทรศัพท์ 0 5438 2774-5 โทรสาร 0 5433 5538 E-mail : pichai.info2562@gmail.com

(เว็บไซด์นี้ให้บริการเชิงข้อมูลเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในทางกฎหมายได้)