ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองพิชัย

ข้อมูลประชาคมอาเซียน

Category: คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน
Order Files by:
Date
Downloads: 4
pdf0แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน /ร้องทุกข์
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 32.78 KB
System
Downloads 6
pdf1คำสั่งเทศบาลพิชัย จัดตั้งหน่วยเคลื่อนที่เร็วประจำเทศบาลฯ
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 558.1 KB
System
Downloads 6
pdf2แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 389.46 KB
System
Downloads 6
pdf3คู่มือ การปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน ของศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 179.69 KB
System
Downloads 7

สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย 

เลขที่ 999  หมู่ 14 ถนนลำปาง-งาว  ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000

โทรศัพท์ 0 5438 2774-5 โทรสาร 0 5433 5538 E-mail : pichai.info2562@gmail.com

(เว็บไซด์นี้ให้บริการเชิงข้อมูลเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในทางกฎหมายได้)