ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองพิชัย

ข้อมูลประชาคมอาเซียน

ชื่อผู้ร้องเรียน :
หมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ติดต่อกลับ :
-
อีเมล์ผู้ร้องเรียน :
เรื่องที่ร้องเรียน :*
รายละเอียด :*
กรอกตัวอักษรที่เห็น :

สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย 

เลขที่ 999  หมู่ 14 ถนนลำปาง-งาว  ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000

โทรศัพท์ 0 5438 2774-5 โทรสาร 0 5433 5538 E-mail : pichai.info2562@gmail.com

(เว็บไซด์นี้ให้บริการเชิงข้อมูลเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในทางกฎหมายได้)