Get Adobe Flash player

เว็บไซด์กองอื่นๆ

เช็คอีเมล์สำนักงาน

ดาวน์โหลดเอกสาร

เข้าสู่ระบบ

QRCode

http://www.pichaicity.go.th

Social Media ของสำนักงาน

ลิ้งหน่วยงานภายนอก

รวมภาพกิจกรรม

More Articles...

 1. ทำความสะอาดวันปิยะมหาราช ๒๕๖๑
 2. สืบสานประเพณีแห่เทียน เนื่องวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑
 3. ประชุมแผนพัฒนา ๔ ปี ประจำปี ๒๕๖๑
 4. โครงการอบรมสุขาภิบาลอาหารและตรวจคุ้มครองผู้บริโภค เทศบาลเมืองพิชัย ประจำปี ๒๕๖๑
 5. ฝึกอบรมพนักงานเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๑
 6. จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพ ประจำปี ๒๕๖๑ (ร้อยพวงมาลัย)
 7. จัดโครงการคัดแยกขยะ ๒๕๖๑
 8. ประชุมแผนพัฒนา ๔ ปี ประจำปี ๒๕๖๑
 9. ศูนย์ซ่อมสร้างชุมชน Fix it center ประจำปี ๒๕๖๑
 10. เทศบาลเมืองพิชัย จัดเทศกาลอาหารและเกษตรน่าซื้อของดีเมืองพิชัย ประจำปี ๒๕๖๑
 11. เทศบาลเมืองพิชัยตั้งจุดบริการ ๗ วัน ขับขี่ปลอดภัย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑
 12. เทศบาลเมืองพิชัย จัดการแข่งขันฟุตบอล ๗ คน
 13. เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทยและสาธารณประโยชน์
 14. ตลาดต้องชมแห่งใหม่ “กาดนัดฮิมวัง บ้านสามัคคี”
 15. วางพวงมาลาเนื่องในวันปิยะมหาราช
 16. เทศบาลเมืองพิชัย จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม
 17. เทศบาลเมืองพิชัย สืบสานประเพณีแห่เทียน เนื่องวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐
 18. เทศบาลเมืองพิชัยจัดกิจกรรมพัฒนาและทำความสะอาด
 19. ฝึกอบรมพนักงานเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๐
 20. วันเทศบาล ประเพณีสงกรานต์และพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลพิชัย ประจำปี ๒๕๖
 21. เทศบาลเมืองพิชัยตั้งจุดบริการ ๗ วัน ขับขี่ปลอดภัย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๐
 22. เทศบาลเมืองพิชัยออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ ประจำปี ๒๕๖๐
 23. ประชุมแผนพัฒนา ๓ ปี ประจำปี ๒๕๕๙
 24. เทศบาลเมืองพิชัยตั้งจุดบริการ ๗ วัน ขับขี่ปลอดภัย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๙
 25. รัฐมนตรียุติธรรมเยี่ยมศูนย์เทศบาลเมืองพิชัย
 26. วันเด็กแห่งชาติเทศบาลเมืองพิชัย ประจำปี ๒๕๕๙
 27. วันเทศบาล ประเพณีสงกรานต์และพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลพิชัย ประจำปี ๒๕๕๙
 28. เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมสืบสานงานบุญไหว้สาอริยสงฆ์เจ้า หลวงพ่อเกษม เขมโก ประจำปี ๒๕๕๙
 29. ฝึกอบรมพนักงานเทศบาล ประจำปี ๒๕๕๙
 30. เทศบาลเมืองพิชัย ออกหน่วยบริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
 31. เทศบาลเมืองพิชัย จัดโครงการคัดแยกขยะ ๒๕๕๙
 32. เทศบาลเมืองพิชัย พัฒนาม่อนพระยาแช่
 33. วันเทศบาล ประเพณีสงกรานต์และพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลพิชัย ประจำปี ๒๕๕๙
 34. เทศบาลเมืองพิชัยตั้งจุดบริการ ๗ วัน ขับขี่ปลอดภัย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๙
 35. เทศบาลเมืองพิชัย ออกหน่วยบริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
 36. จัดยิ่งใหญ่!! เทศกาลอาหารและเกษตรน่าซื้อของดีเมืองพิชัย ประจำปี ๒๕๕๙
 37. วันเด็กแห่งชาติเทศบาลเมืองพิชัย ประจำปี ๒๕๕๙
 38. เทศบาลเมืองพิชัย จัดกิจกรรม “ชาวเมืองพิชัยปั่นเพื่อพ่อ” ๒๕๕๘
 39. เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมสืบสานงานบุญไหว้สาอริยสงฆ์เจ้า หลวงพ่อเกษม เขมโก ประจำปี 2558
 40. ฝึกอบรมพนักงานเทศบาล ประจำปี ๒๕๕๙
 41. งานป๋าเวณียี่เป็งเทศบาลเมืองพิชัย” ประจำปี ๒๕๕๘
 42. เทศบาลเมืองพิชัยจัดโครงการฝึกอบรมทบทวนแกนนำหมู่บ้านและอสม. ประจำปี ๒๕๕๘
 43. เทศบาลเมืองพิชัยจัดโครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. ประจำปี ๒๕๕๘
 44. โครงการอบรมสุขาภิบาลอาหารและตรวจคุ้มครองผู้บริโภค เทศบาลเมืองพิชัย ประจำปี ๒๕๕๘
 45. เทศบาลเมืองพิชัยจัดโครงการฝึกอบรมอาชีพ ประจำปี ๒๕๕๘ (การเพาะพันธุ์กบ)
 46. โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๕๘
 47. ฝึกอบรมอาชีพสเปรย์ไล่ยุง , ยาหม่องสมุนไพร ประจำปี ๒๕๕๘
 48. อบรมปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกอง
 49. เทศบาลเมืองพิชัยสืบสานประเพณีแห่เทียน เนื่องวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๘
 50. ภาพกิจกรรม ชาวเมืองพิชัยร่วมใจปั่นเพื่อแม่ Bike For Mom ในวันที่ 11 สิงหาคม 2558
 51. เทศบาลร่วมพิธีรดน้ำดำหัว
 52. อบรมผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เทศบาลเมืองพิชัย ประจำปี ๒๕๕๘
 53. เทศบาลเมืองพิชัย จัดโครงการฝึกอบรมวินัยจราจร ประจำปี ๒๕๕๘
 54. เทศบาลเมืองพิชัย จัดโครงการจัดกิจกรรมพิเศษภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๕๘
 55. เทศบาลเมืองพิชัยตั้งจุดบริการ ๗ วัน ขับขี่ปลอดภัย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๘
 56. ประมวลภาพกิจกรรมงานเทศกาลอาหารและเกษตรน่าซื้อของดีตำบลพิชัย ครั้งที่ 2 13-15 กพ. 2558