เช็คอีเมล์สำนักงาน

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลิ้งหน่วยงานภายนอก

Display # 
Title Created Date Hits
ประกาศเทศบาลเมืองพิชัย เรื่องประกวดราคจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่พัฒนา 02 December 2020 48
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติดคอนกรีต บ้านพิชัย หมู่ 1 30 November 2020 29
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟิลท์ติดคอนกรีต บ้านพิชัย หมู่ 1 30 November 2020 31
ประกาศเทศบาลเมืองพิชัย เรื่องประกวดราดจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติดคอนกรีต และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านสามัคคี หมู่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 November 2020 32
ประกาศเทศบาลเมืองพิชัย เรื่องประกวดราคจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และถนน ค.ส.ล. ทับหลังท่อ บ้านสันติสุข หมู่ 15 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 November 2020 30
ประกาศ เทศบาลเมืองพิชัยเรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างตรวจเช็คและซ่อมแชมรถยนต์พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดรถยนต์ทะเบียน กง ๑๔๐๔ ลำปาง ก 18 November 2020 32
สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ถนนแอสฟัลท์ติดคอนกรีต บ้านสันติสุข หมู่ 15 16 November 2020 33
สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. และถนน คสล.ทับหลังท่อ บ้านต้นมื่น หมู่ 14 28 October 2020 37
ประกาศเทศบาลเมืองพิชัย เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และถนน ค.ส.ล. ทับหลังท่อ บ้านท่าเดือ หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 October 2020 37
ประกาศเทศบาลเมืองพิชัยเรื่อง ประกาศขยายระยะเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้าง ค.ส.ล. และถนน ค.ส.ล. ทับหลังท่อบ้านม่อนขาแก้ว หมู่ 3 17 October 2020 39
สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยมก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. และถนน คสล. ทับหลังท่อ บ้านฝ่ายน้อย หมู่ ๙ บริวณบ้านเลขที่ 164 ถึง 151/1 21 September 2020 41
สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยมก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. และถนน คสล.ทับหลังท่อ บ้านฝ่ายน้อย หมู่ ๙ บริเวณบ้านเลขที่ ๖๓ ถึง ๑๓ 21 September 2020 44
สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยมก่อสร้างท่อระบายน้ำ คส. และถน คสล.ทับหลังท่อ บ้านพิชัย หมู่ 1 16 September 2020 43
สรุปราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และถนน ค.ส.ล. ทับหลังท่อ บ้านฝ่ายน้อย หมู่ ๙ บริเวณบ้านลขที่ ๕๙ 14 September 2020 42
ประกาศเทศบาลเมืองพิชัย เรื่องประกวดราดจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และถนน ค.ส.ล. ทับหลังท่อ บ้านม่อนเขา แก้ว หมู่ ๓ 11 September 2020 43
ประกาศเทศบาลเมืองพิชัย เรื่องประกาศขยายระยะเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซื้อกล้องวงจรปิดพร้อม ติดตั้งจำนวน ๕ หมู่บ้าน 08 September 2020 53
สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม บ้านฝายน้อย หมู่ 9 14 August 2020 50
สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม บ้านฝายน้อย หมู่ 9 14 August 2020 47
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.และถนนทับหลังท่อ บ้านต้นมื่น หมู่ 13 14 August 2020 48
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน ๕ หมู่บ้าน 03 August 2020 55
ประกาศขยายระยะเวลาการพิจรณาผลการประกวดรคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ จำนวน ๑ คัน 30 July 2020 50
ราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. และถนแอสฟัลท์ติดคอนกรีต บ้านใหม่พัฒนา 30 July 2020 48
ประกาศเทศบาลเมืองพิชัยเรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้งโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. และถนแอสฟัลท์ติดคอนกรีต บ้านเด่น หมู่ ๑๓ 16 July 2020 51
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.และถนนทับหลังท่อ บ้านสามัคคี หมู่ 2 23 June 2020 49
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.และถนนทับหลังท่อ บ้านต้นมื่น หมู่ 14 18 June 2020 48
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.และถนนทับหลังท่อ บ้านเด่น หมู่ 13 18 June 2020 52
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ 18 June 2020 50
สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม 05 June 2020 49
ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและถนน บ้านพิชัย หมู่ 1 28 May 2020 55
ประกวดราคาก่อสร้างเตาเผาศพไร้มลพิษ บ้านฝายน้อย หมู่ 9 10 April 2020 54
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.และถนนทับหลังท่อ บ้านสันติสุข 03 April 2020 52
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.และถนนทับหลังท่อ บ้านม่อนเขาแก้ว 31 March 2020 51
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติดคอนกรีด บ้านสันติุข หมู่ 15 23 January 2020 54
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติตคอนกรีด บ้านฝายน้อย หมู่ 9 09 December 2019 57
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผนังกั้นตลิ่งลำเหมืองบริเวณสะพานบ้านทุ่งกู่ หมู่ 3 09 December 2019 55
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสะพานบ้านพิชัย หมู่ 1 09 December 2019 54
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.และถนนบ้านพิชัย หมู่ 1 18 November 2019 59
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านต้นยาง หมู่ 4 18 November 2019 54
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.และถนนบ้านต้นมื่น หมู่ 14 18 November 2019 54
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.และถนนบ้านเด่น หมู่ 13 18 November 2019 52
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.และถนนบ้านม่อนเขาแก้ว หมู่ 3 06 September 2019 53
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.และถนนบ้านทุ่งกู่ หมู่ 3 06 September 2019 51
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.และถนนบ้านสันติสุข หมู่ 15 06 September 2019 49
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน บ้านสามัคคี หมู่ 2 04 September 2019 47
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนน บ้านท่าเดื่อ หมู่ 12 04 September 2019 51
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำ บ้านสันติสุข หมู่ 15 03 September 2019 49
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บริเวณฌาปนสถาน บ้านทรายใต้ หมู่ 8 30 August 2019 49
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกิจกรรมพร้อมหลังคา บ้านสันติสุข หมู่ 15 30 August 2019 48
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานจอดรถบริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย 30 August 2019 49
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านเด่น หมู่ 13 30 August 2019 47
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผนังกั้นตลิ่งลำเหมือง บ้านทุ่งกู่ หมู่ 3 30 August 2019 46
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานบ้านพิชัย หมู่ 1 30 August 2019 51
ประกาศเลื่อนการแจ้งผลพิจารณาและการเสนอราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและถนน บ้านใหม่พัฒนา 20 August 2019 50
ประกาศเลื่อนการแจ้งผลพิจารณาและการเสนอราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและถนน บ้านพิชัย หมู่ 1 09 August 2019 49
ยกเลิกประกวดราคาก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ บ้านเด่นหมู่ 13 05 August 2019 49
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.และถนนบ้านใหม่พัฒนา 19 July 2019 48
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติดคอนกรีด บ้านฝายน้อย 19 July 2019 47
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.และถนนบ้านสามัคคี หมู่ 2 19 July 2019 48
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและถนนบ้านพิชัย หมู่ 1 15 July 2019 48
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและถนนบ้านท่าเดื่อ หมู่ 12 15 July 2019 47
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติดคอนกรีด บ้านสันติสุข หมู่ 15 15 July 2019 49
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติดคอนกรีด บ้านต้นต้อง หมู่ 5 11 July 2019 48
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านต้นต้อง หมู่ 5 11 July 2019 47
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬา บ้านสามัคคี หมู่ 2 08 July 2019 51
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บ้านเด่น หมู่ 13 02 July 2019 51
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงลานกีฬา บ้านพิชัย หมู่ 1 21 June 2019 52
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและถนนบ้านทรายใต้ หมู่ 8 30 May 2019 47
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและถนนบ้านสันติสุข หมู่ 15 30 May 2019 52
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและถนนบ้านใหม่พัฒนา หมู่ 13 30 May 2019 54
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและถนนบ้านสามัคคี หมู่ 2 30 May 2019 54
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและถนนบ้านท่าเดื่อ หมู่ 12 30 May 2019 57
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและถนนบ้านต้นต้อง หมู่ 5 30 May 2019 53
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและถนนบ้านม่อนเขาแก้ว หมู่ 3 30 May 2019 52
ประกาศยกเลิกแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 27 May 2019 55
ประกาศยกเลิกแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 21 May 2019 58
ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน 05 April 2018 81
ประกาศยกเลิกราคากลางจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน 05 April 2018 79
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำและถนนบ้านพิชัย หมู่ 1 07 January 2018 83
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ บ้านสันติสุข หมู่ 15 07 January 2018 88
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ บ้านม่อนเขาแก้ว หมู่ 3 07 January 2018 89
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนบ้านพิชัย หมู่ 1 07 January 2018 93
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนบ้านม่อนเขาแก้ว หมู่ 3 07 January 2018 89
ประกาศสอบราคาปรับปรุงถนน ค.ส.ล. บ้านสามัคคี หมู่ 2 25 October 2017 95
สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเทศบาลเมืองพิชัย 29 September 2017 81
สอบราคาจ้างการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ งานทะเบียนราษฎร 29 September 2017 88
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำในเทศบาลเมืองพิชัย 24 August 2017 93
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานก่อสร้างในเขตเทศบาลเมืองพิชัย 1 โครงการ 18 August 2017 92
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานก่อสร้างในเขตเทศบาลเมืองพิชัย 1 โครงการ 03 August 2017 88
ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานก่อสร้างในเขตเทศบาลเมืองพิชัย 3 โครงการ 08 July 2017 77
เทศบาลเมืองพิชัย สอบราคาก่อสร้างถังเก็บน้ำประปาพร้อมฐาน 27 June 2017 91
ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานก่อสร้างในเขตเทศบาลเมืองพิชัย 3 โครงการ 25 May 2017 99
ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานก่อสร้างในเขตเทศบาลเมืองพิชัย 7 โครงการ 19 April 2017 99
เทศบาลเมืองพิชัยเรื่อง สอบราคาก่อสร้างอาคารจัดการโรงขยะขนาดใหญ่ 24 March 2017 97
ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานก่อสร้างในเขตเทศบาลเมืองพิชัย จำนวน ๗ โครงการ 03 February 2017 95
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานก่อสร้างในเขตเทศบาลตำบลพิชัย 1 โครงการ 28 December 2016 102
การประมูลจ้างด้วยวิธีระบบอิเล็กทรอนิกส์งานก่อสร้างในเขตเทศบาลตำบลพิชัย 1 โครงการ 09 December 2016 98
ยกเลิกประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานก่อนสร้างในเขตเทศบาล 09 December 2016 93
สอบราคาจ้างเหมางานก่อสร้างในเขตเทศบาลเมืองพิชัยจำนวน 1 โครงการ 15 September 2016 113
ประกวดราคาจ้างเหมางานก่อสร้างในเขตเทศบาลเมืองพิชัยจำนวน 3 โครงการ 23 August 2016 118
ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานก่อสร้างในเขตเทศบาลเมืองพิชัย 1 โครงการ 14 July 2016 80