เช็คอีเมล์สำนักงาน

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลิ้งหน่วยงานภายนอก

Display # 
Title Hits
ประกาศเทศบาลเมืองพิชัย เรื่องประกวดราคจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่พัฒนา 33
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติดคอนกรีต บ้านพิชัย หมู่ 1 18
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟิลท์ติดคอนกรีต บ้านพิชัย หมู่ 1 16
ประกาศเทศบาลเมืองพิชัย เรื่องประกวดราดจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติดคอนกรีต และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านสามัคคี หมู่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21
ประกาศเทศบาลเมืองพิชัย เรื่องประกวดราคจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และถนน ค.ส.ล. ทับหลังท่อ บ้านสันติสุข หมู่ 15 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17
ประกาศ เทศบาลเมืองพิชัยเรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างตรวจเช็คและซ่อมแชมรถยนต์พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดรถยนต์ทะเบียน กง ๑๔๐๔ ลำปาง ก 21
สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ถนนแอสฟัลท์ติดคอนกรีต บ้านสันติสุข หมู่ 15 21
สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. และถนน คสล.ทับหลังท่อ บ้านต้นมื่น หมู่ 14 26
ประกาศเทศบาลเมืองพิชัย เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และถนน ค.ส.ล. ทับหลังท่อ บ้านท่าเดือ หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25
ประกาศเทศบาลเมืองพิชัยเรื่อง ประกาศขยายระยะเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้าง ค.ส.ล. และถนน ค.ส.ล. ทับหลังท่อบ้านม่อนขาแก้ว หมู่ 3 26
สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยมก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. และถนน คสล. ทับหลังท่อ บ้านฝ่ายน้อย หมู่ ๙ บริวณบ้านเลขที่ 164 ถึง 151/1 29
สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยมก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. และถนน คสล.ทับหลังท่อ บ้านฝ่ายน้อย หมู่ ๙ บริเวณบ้านเลขที่ ๖๓ ถึง ๑๓ 33
สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยมก่อสร้างท่อระบายน้ำ คส. และถน คสล.ทับหลังท่อ บ้านพิชัย หมู่ 1 33
สรุปราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และถนน ค.ส.ล. ทับหลังท่อ บ้านฝ่ายน้อย หมู่ ๙ บริเวณบ้านลขที่ ๕๙ 31
ประกาศเทศบาลเมืองพิชัย เรื่องประกวดราดจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และถนน ค.ส.ล. ทับหลังท่อ บ้านม่อนเขา แก้ว หมู่ ๓ 33
ประกาศเทศบาลเมืองพิชัย เรื่องประกาศขยายระยะเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซื้อกล้องวงจรปิดพร้อม ติดตั้งจำนวน ๕ หมู่บ้าน 42
สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม บ้านฝายน้อย หมู่ 9 39
สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม บ้านฝายน้อย หมู่ 9 37
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.และถนนทับหลังท่อ บ้านต้นมื่น หมู่ 13 36
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน ๕ หมู่บ้าน 42