เช็คอีเมล์สำนักงาน

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลิ้งหน่วยงานภายนอก

Downloads
Overview Search Downloads Up
Category: plan2560-2563

Files:

ประกาศเทศบาลเมืองพิชัย เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566)

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

442.95 KB
61
 

การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

316.89 KB
97
 

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

23.51 MB
234
 

ประกาศเทศบาลพิชัยเรื่องประกาศใช้แผนอัตรากำลังพนักงาน 3 ปี

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

415.22 KB
199
 

ปรับปรุงแผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี (พ.ศ.2561-2563)

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

1.3 MB
235
 

การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558-2560)

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

393.85 KB
197
 

แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2559

(1 vote)

Download
Download
Size
Downloads

533.89 KB
344
 

แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2558-2560

(1 vote)

Download
Download
Size
Downloads

1 MB
363