เช็คอีเมล์สำนักงาน

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลิ้งหน่วยงานภายนอก

นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย

 

 


นายชัยวัฒน์ นันต๊ะกูล
ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย

 

 

รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย