เช็คอีเมล์สำนักงาน

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลิ้งหน่วยงานภายนอก


เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมกิจกรรม "ลำปางวิ่งต้านโกง ปี 2 Lampang ZeroRun Season 2"

72219981_952808111772290_921572945178918912_o.jpgS__26640462.jpgS__26640459.jpgS__26640461.jpgS__26640466.jpg