เช็คอีเมล์สำนักงาน

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลิ้งหน่วยงานภายนอก

รวมภาพกิจกรรม

More Articles...

 1. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
 2. เทศบาลเมืองพิชัยอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี 2563
 3. เทศบาลเมืองพิชัยฝึกอบรมอาชีพทำดอกไม้ประดิษฐ์ ประจำปี 2563
 4. เทศบาลเมืองพิชัยจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือชาวนา เพลี้ยระบาดในนาข้าว ประจำปี 2563
 5. เทศบาลเมืองพิชัยทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี
 6. โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่องโรคเอดส์ในสถานศึกษา ประจำปี 2563
 7. โครงการฝึกอบรมเกษตรอินทรีย์ ชีวีปลอดโรค ประจำปี 2563
 8. การประชุมประชาคมเมือง เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนา
 9. เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมกับค่ายสุรศักดิ์มนตรี มท.บ.ที่32 , สถานีภูธรตำรวจอำเภอเมืองลำปาง , การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแม่เมาะ ได้จัดกิจกรรมบริจาคอาหารเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
 10. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
 11. จัดทำโครงการปลูกผักสวนครัวตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๓
 12. เทศบาลเมืองพิชัย มีมาตรการเชิงรุกในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 13. เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมกิจกรรม "ลำปางวิ่งต้านโกง ปี 2 Lampang ZeroRun Season 2"
 14. ประชุมแผนพัฒนา ๔ ปี ประจำปี ๒๕๖๒
 15. วันเทศบาลเมืองพิชัย ประจำปี ๒๕๖๒
 16. เทศบาลเมืองพิชัยตั้งจุดบริการ ๗วัน ขับขี่ปลอดภัย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๒
 17. เทศบาลเมืองพิชัยจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล ๒๕๖๒
 18. เทศบาลเมืองพิชัยจัดกิจกรรมพัฒนาวัด
 19. อบรมหมอกควัน
 20. เทศบาลเมืองพิชัยจัดโครงการคัดแยกขยะ ๒๕๖๒
 21. อบรมคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล
 22. เทศบาลเมืองพิชัยต้อนรับคณะศึกษาดูงาน(ทต.สันทราย)
 23. เทศบาลเมืองพิชัยจัด “โรงหนังเฉลิมทัศน์”
 24. เทศบาลเมืองพิชัยออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ ประจำปี ๒๕๖๒
 25. เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์คัดแยกขยะ ๒๕๖๒
 26. วันเด็กแห่งชาติเทศบาลเมืองพิชัย ประจำปี ๒๕๖๒
 27. เทศบาลเมืองพิชัยตั้งจุดบริการ ๗ วัน ขับขี่ปลอดภัย ช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี ๒๕๖๒
 28. เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา ทำดีด้วยหัวใจ (พัฒนาแม่น้ำวัง)
 29. โครงการอบรมป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์ ประจำปี ๒๕๖๒
 30. ร่วมกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล
 31. เทศบาลเมืองพิชัยร่วมกิจกรรม“วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล
 32. ทำความสะอาดวันปิยะมหาราช ๒๕๖๑
 33. สืบสานประเพณีแห่เทียน เนื่องวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑
 34. ประชุมแผนพัฒนา ๔ ปี ประจำปี ๒๕๖๑
 35. โครงการอบรมสุขาภิบาลอาหารและตรวจคุ้มครองผู้บริโภค เทศบาลเมืองพิชัย ประจำปี ๒๕๖๑
 36. ฝึกอบรมพนักงานเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๑
 37. จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพ ประจำปี ๒๕๖๑ (ร้อยพวงมาลัย)
 38. จัดโครงการคัดแยกขยะ ๒๕๖๑
 39. ประชุมแผนพัฒนา ๔ ปี ประจำปี ๒๕๖๑
 40. ศูนย์ซ่อมสร้างชุมชน Fix it center ประจำปี ๒๕๖๑
 41. เทศบาลเมืองพิชัย จัดเทศกาลอาหารและเกษตรน่าซื้อของดีเมืองพิชัย ประจำปี ๒๕๖๑
 42. เทศบาลเมืองพิชัยตั้งจุดบริการ ๗ วัน ขับขี่ปลอดภัย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑
 43. เทศบาลเมืองพิชัย จัดการแข่งขันฟุตบอล ๗ คน
 44. เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทยและสาธารณประโยชน์
 45. ตลาดต้องชมแห่งใหม่ “กาดนัดฮิมวัง บ้านสามัคคี”
 46. วางพวงมาลาเนื่องในวันปิยะมหาราช
 47. เทศบาลเมืองพิชัย จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม
 48. เทศบาลเมืองพิชัย สืบสานประเพณีแห่เทียน เนื่องวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐
 49. เทศบาลเมืองพิชัยจัดกิจกรรมพัฒนาและทำความสะอาด
 50. ฝึกอบรมพนักงานเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๐
 51. วันเทศบาล ประเพณีสงกรานต์และพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลพิชัย ประจำปี ๒๕๖
 52. เทศบาลเมืองพิชัยตั้งจุดบริการ ๗ วัน ขับขี่ปลอดภัย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๐
 53. เทศบาลเมืองพิชัยออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ ประจำปี ๒๕๖๐
 54. ประชุมแผนพัฒนา ๓ ปี ประจำปี ๒๕๕๙
 55. เทศบาลเมืองพิชัยตั้งจุดบริการ ๗ วัน ขับขี่ปลอดภัย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๙
 56. รัฐมนตรียุติธรรมเยี่ยมศูนย์เทศบาลเมืองพิชัย
 57. วันเด็กแห่งชาติเทศบาลเมืองพิชัย ประจำปี ๒๕๕๙
 58. วันเทศบาล ประเพณีสงกรานต์และพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลพิชัย ประจำปี ๒๕๕๙
 59. เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมสืบสานงานบุญไหว้สาอริยสงฆ์เจ้า หลวงพ่อเกษม เขมโก ประจำปี ๒๕๕๙
 60. ฝึกอบรมพนักงานเทศบาล ประจำปี ๒๕๕๙
 61. เทศบาลเมืองพิชัย ออกหน่วยบริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
 62. เทศบาลเมืองพิชัย จัดโครงการคัดแยกขยะ ๒๕๕๙
 63. เทศบาลเมืองพิชัย พัฒนาม่อนพระยาแช่
 64. วันเทศบาล ประเพณีสงกรานต์และพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลพิชัย ประจำปี ๒๕๕๙
 65. เทศบาลเมืองพิชัยตั้งจุดบริการ ๗ วัน ขับขี่ปลอดภัย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๙
 66. เทศบาลเมืองพิชัย ออกหน่วยบริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
 67. จัดยิ่งใหญ่!! เทศกาลอาหารและเกษตรน่าซื้อของดีเมืองพิชัย ประจำปี ๒๕๕๙
 68. วันเด็กแห่งชาติเทศบาลเมืองพิชัย ประจำปี ๒๕๕๙
 69. เทศบาลเมืองพิชัย จัดกิจกรรม “ชาวเมืองพิชัยปั่นเพื่อพ่อ” ๒๕๕๘
 70. เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมสืบสานงานบุญไหว้สาอริยสงฆ์เจ้า หลวงพ่อเกษม เขมโก ประจำปี 2558
 71. ฝึกอบรมพนักงานเทศบาล ประจำปี ๒๕๕๙
 72. งานป๋าเวณียี่เป็งเทศบาลเมืองพิชัย” ประจำปี ๒๕๕๘
 73. เทศบาลเมืองพิชัยจัดโครงการฝึกอบรมทบทวนแกนนำหมู่บ้านและอสม. ประจำปี ๒๕๕๘
 74. เทศบาลเมืองพิชัยจัดโครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. ประจำปี ๒๕๕๘
 75. โครงการอบรมสุขาภิบาลอาหารและตรวจคุ้มครองผู้บริโภค เทศบาลเมืองพิชัย ประจำปี ๒๕๕๘
 76. เทศบาลเมืองพิชัยจัดโครงการฝึกอบรมอาชีพ ประจำปี ๒๕๕๘ (การเพาะพันธุ์กบ)
 77. โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๕๘
 78. ฝึกอบรมอาชีพสเปรย์ไล่ยุง , ยาหม่องสมุนไพร ประจำปี ๒๕๕๘
 79. อบรมปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกอง
 80. เทศบาลเมืองพิชัยสืบสานประเพณีแห่เทียน เนื่องวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๘
 81. ภาพกิจกรรม ชาวเมืองพิชัยร่วมใจปั่นเพื่อแม่ Bike For Mom ในวันที่ 11 สิงหาคม 2558
 82. เทศบาลร่วมพิธีรดน้ำดำหัว
 83. อบรมผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เทศบาลเมืองพิชัย ประจำปี ๒๕๕๘
 84. เทศบาลเมืองพิชัย จัดโครงการฝึกอบรมวินัยจราจร ประจำปี ๒๕๕๘
 85. เทศบาลเมืองพิชัย จัดโครงการจัดกิจกรรมพิเศษภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๕๘
 86. เทศบาลเมืองพิชัยตั้งจุดบริการ ๗ วัน ขับขี่ปลอดภัย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๘
 87. ประมวลภาพกิจกรรมงานเทศกาลอาหารและเกษตรน่าซื้อของดีตำบลพิชัย ครั้งที่ 2 13-15 กพ. 2558